Vanaların Enerji Tasarrufuna Etkisi

Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde enerji tüketim dağılımı birçok parametreye ve sistemdeki ekipmanların tümüne bağlıdır. Sıcaklık kontrolü gereksinimi, sistemin karmaşıklık derecesine, büyüklüğüne ve kullanılan cihazların tipine bağlı olarak geniş ölçüde değişir. Enerji tüketimini etkileyen parametreler; radyasyon, dış hava sıcaklığı, iç yükler, ayar sıcaklığı, alınan taze hava, bina yapısı, enerji üretim ve transfer verimliliği. Bu parametrelere…

Otomatik Kontrol Vanaları

Otomatik kontrol vanaları genel olarak bir boru sistemindeki akışkanı istenilen zamanda ve kontrol-emniyet fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde durduran, kısan (ayarlayan) veya akışkana yol vermeye yarayan makina elemanlarıdır. Kontrol vanaları, içinden akışkanın geçtiği kesitin bir tahrik ünitesi (servomotor, actuatör vb) tarafından değiştirilebildiği ve böylece içinden geçen akışkan miktarının (debinin) ayarlanmasına veya akışkanın yön değiştirilebilmesine olanak sağlayan…

Endüstriyel Vana Seçim Kriterleri

Vanalar, proses hatlarında açma-kapama veya yönlendirme hareketi sağlayan önemli akışkan kontrol elemanları olup doğru seçilmeleri prosesinizin optimum maliyetli ve kesintisiz çalışması için çok önemldiir. Temel olarak endüstriyel vanalar 3 ana gruba ayrılır; Çeyrek Turlu (Rotary) Vanalar Çok Turlu (Lineer) Vanalar Kendinden Etkili Valfler Çeyrek turlu vana tipleri küresel,  kelebek , plug (konik) vanalar ile damperlerdir.…